Skip to main content

Ačkoliv je vodík obsažen všude kolem nás, jako samostatný prvek ho nenajdeme. Nelze ho těžit jako ostatní paliva, naopak ho musíme z různých sloučenin pracně vyrábět. I přes jeho negativa je to významný nosič energie s velkým potenciálem.

Vodík jako prvek

Vodík tvoří zhruba 3/4 hmoty vesmíru. Vodík je obsažen v každé organické látce. Na Zemi se vyskytuje téměř výhradně ve formě sloučenin. Je nejlehčí ze všech prvků (14x lehčí než vzduch) a při úniku se velmi rychle rozptyluje do vzduchu, neznečišťuje půdu ani povrchové vody. Plynný vodík je bez zápachu, bez barvy a není toxický, stejně tak nepoškozuje ozónovou vrstvu a netvoří škodlivé emise. Při „spalování“ vodíku v palivovém článku vzniká vedle značného energetického zisku pouze ekologicky naprosto nezávadná voda.

Vodík v Automotive

Vodík jako nosič energie

Vodík není klasické palivo, je to nosič energie. V praxi to znamená, že jej nelze levně a energeticky efektivně těžit a využívat k produkci primární energie. Naopak jej musíme pracně a s nemalými ztrátami energie vyrábět. Vodíkové technologie jsou tedy pouze maximálně tak ekologicky čisté, jak čisté jsou primární zdroje energie a suroviny, které jsou při výrobě vodíku využity.

Zajímavosti o vodíku najdete na našem blogu

Lze vodík ekologicky vyrábět? Jak je to s jeho bezpečností? Co je palivový článek? Budeme mít kde vodík tankovat? Pokračování najdete v dalších dílech naší série.


Sdílej článek: