Stránka pro svůj chod vyžaduje povolený Javascript!

Povolte Javascript, nebo změňte svůj webový prohlížeč.

Ačkoliv je vodík obsažen všude kolem nás, jako samostatný prvek ho nenajdeme. Nelze ho těžit jako ostatní paliva, naopak ho musíme z různých sloučenin pracně vyrábět. I přes jeho negativa je to významný nosič energie s velkým potenciálem.

Vodík jako prvek

Vodík tvoří zhruba 3/4 hmoty vesmíru. Vodík je obsažen v každé organické látce. Na Zemi se vyskytuje téměř výhradně ve formě sloučenin. Je nejlehčí ze všech prvků (14x lehčí než vzduch) a při úniku se velmi rychle rozptyluje do vzduchu, neznečišťuje půdu ani povrchové vody. Plynný vodík je bez zápachu, bez barvy a není toxický, stejně tak nepoškozuje ozónovou vrstvu a netvoří škodlivé emise. Při „spalování“ vodíku v palivovém článku vzniká vedle značného energetického zisku pouze ekologicky naprosto nezávadná voda.

Vodík v Automotive

Vodík jako nosič energie

Vodík není klasické palivo, je to nosič energie. V praxi to znamená, že jej nelze levně a energeticky efektivně těžit a využívat k produkci primární energie. Naopak jej musíme pracně a s nemalými ztrátami energie vyrábět. Vodíkové technologie jsou tedy pouze maximálně tak ekologicky čisté, jak čisté jsou primární zdroje energie a suroviny, které jsou při výrobě vodíku využity.

Zajímavosti o vodíku najdete na našem blogu

Lze vodík ekologicky vyrábět? Jak je to s jeho bezpečností? Co je palivový článek? Budeme mít kde vodík tankovat? Pokračování najdete v dalších dílech naší série.


Sdílej článek: