Certifikáty společnosti DEVINN

Vaše data jsou u nás v bezpečí – jsme certifikovaní podle specifikace TISAX. Kvalitu naší práce dokládají další certifikáty kvality jako je například ISO 9001. ⬇

ČSN EN ISO 9001:2016

Naše firma je certifikována na mezinárodní systém managementu kvality ISO 9001, který je zárukou poskytování kvalitních služeb a výrobků zákazníkům. Díky tomu udržujeme důvěryhodné a nadstandardní vztahy s našimi zákazníky s oboustrannou spokojeností.

Každoročně procházíme kontrolou na dodržování požadavků normy ISO 9001.

TISAX

Naše firma je prověřena z hlediska bezpečnosti dat a práce s tajnými prototypy od firmy ENX a získala certifikaci TISAX na 3 úroveň. Toto nás opravňuje v automobilovém průmyslu pro práci na tajných prototypech a práci s prototypovými daty.

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

DEVINN s.r.o. – zkušební laboratoř je mimo jiné akreditována Českým institutem pro akreditaci o.p.s (ČIA) podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 k provádění zkoušek elelektrických testů a vibračních zkoušek dle přílohy oprávnění. Toto umožňuje vydávat akreditované protokoly zkoušek pro naše zákazníky.

Výstupy ze zkoušek lze využít jako podklad pro znalecké nebo odborné posudky, pro reklamace, pro úřední účely.

Proč požadovat akreditované měření?

Provedení měření akreditovaným subjektem zaručuje zákazníkovi, že je měření provedeno dle schválených postupů, vyškolenými pracovníky a pravidelně kontrolovanými a kalibrovanými přístroji. Akreditovaný subjekt musí mít zavedeny postupy pro případ neshod nebo řešení reklamací a tyto postupy zákazníkovi zaručují, že budou plně uspokojeny jeho požadavky. Kontrolu plnění všech podmínek akreditace pravidelně kontroluje ČIA.

Podělíte se s námi o vaše cookies?
Ano, i náš web používá cookies. Díky povolení cookies vám budeme moct zprostředkovat nevšední zážitek při prohlížení našeho webu.