Integrace palivových článků, bateriové aplikace, e-mobilita

Umíme z dílčích částí jako je palivový článek, baterie či elektromotor sestavit agregáty pro využití v dopravě, nebo z těchto prvků sestavit energetické (bateriové či vodíkové) úložiště. Provádíme ale také konzultace, stavbu prototypu a následnou sériovou výrobu.

DO NAŠEHO PORTFOLIA PATŘÍ

Bateriová a DC/DC technika

Pro správnou funkci zdrojů energie je nutné parametrizovat klíčové vlastnosti, aby navržený systém optimálně pracoval ve specifickém prostředí. Tyto klíčové prvky parametrizujeme, nastavíme jejich komunikaci a vyrobíme.

Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily

Bateriová elektromobilita vyžaduje dostatek nabíjecích bodů. Zabýváme se zejména DC/DC nabíječkami, které provozujeme spolu s vodíkovými a bateriovými systémy, případně fotovoltaikou.

Energetické systémy

Mezi klíčové fyzikální parametry vodíku patří hustota energie, kterou je schopen akumulovat. Proto je vodík vhodným akumulátorem v energetickém sektoru. Systémy navrhujeme, konstruujeme, parametrizujeme a stavíme.

Vývoj a integrace vodíkových systémů

Kompletní systémy (včetně podpůrných jako např. chlazení, tlakové vedení H2, DC/DC, atd.) vodíkového pal. článku integrujeme do stávajících zařízení - např. přestavba vodíkového nákladního vozidla, integrace do těžařských strojů atp.

Bateriová úložiště

S jednotlivými bloky baterií jsme schopni navázat komunikaci, sestavit je do bloků s nadřazeným řidícím systémem, který úložiště řídí.

Validace celku

Vyvinuté a sestavené celky provedeme validací, aby odpovídaly legislativě daného místa užití.

Doprava ADR

Máme certifikaci pro přepravu H2 zařízení a bateriových úložišť.

Co říkají zákazníci…

Se společností DEVINN začala naše spolupráce na vodíkovém prototypu speciálu Tatra.
Lidský, ale zároveň profesionální přístup celého týmu umožňuje oběma stranám navzájem objevovat specifika svých oborů a i díky tomu postupně rozšiřujeme společné aktivity.
Míra flexibility a odbornosti spojená s efektivní a přátelskou komunikací pro nás činí z firmy DEVINN partnera s velkým potenciálem pro vývoj i realizaci.
Kamil Košťál, tatra trucks
Společnost DEVINN vnímáme jako důležitého partnera pro vývojové činnosti v oblasti elektromobility. Disponují dostatkem kvalitních lidských zdrojů – jako firma se nemusíme obávat, že by si nedokázali poradit s čímkoli, co dnešní trendy v automotive odvětví vyžadují.
DEVINN je nejenom našim dodavatelem, ale také odběratelem. Vnímáme ho jako důležitého zákazníka nabíjecí technologie – AC i DC nabíjecí stanice, které vyrábí naše firma Olife Energy.
Miroslav Vejman, Olife energy

Vývoj vodíkové Tatry

Od roku 2020 jsme součástí projektu vývoje vodíkové Tatry, jehož cílem je kompletní výstavba důlního speciálu s palivovým článkem a elektrickým pohonem. DEVINN zde zastává roli integrátora systému palivových článků a vodíkového hospodářství včetně elektrické trakce.

Mobilní vodíkový generátor energie H2BASE

V roce 2020 jsme na trh uvedli unikátní zařízení – generátor elektrické a tepelné energie, který místo fosilních paliv využívá vodík. Díky vodíkovému pohonu se jedná o zcela bezemisní, čistou technologii, jejímž odpadem je pouze destilovaná voda. Své uplatnění si H2BASE nachází jako alternativa k naftovým agregátům, či při dobíjení elektromobilů.
Více o H2bASE

Vlastní vodíkové hospodářství

V našem sídle v Jablonci nad Nisou jsme si postavili vlastní systém vodíkového hospodářství. To sestává ze solární elektrárny na střeše budovy, elektrolyzéru vyrábějícího vodík, 50-barového úložiště vodíku a díky našemu vodíkovému generátoru také možnosti okamžité přeměny vodíku na elektrickou a tepelnou energii.

Vývoj BMS jednotky pro IBG

Pro českou firmu IBG jsme vyvinuli řídící BMS jednotku pro bateriové úložiště. Specifikem projektu je využití second-life baterií, které už nemohou sloužit jako pohon elektroaut. Tyto baterie je možné využít jako stacionární úložiště energie, například pro domácnosti a malé podniky.

PROČ SI VYBRAT DEVINN?

Vlastní vodíkové pracoviště

V Jablonci nad Nisou máme vlastní certifikované pracoviště pro vývoj a testování H2 aplikací. Je vybavené systémy pro detekci úniku vodíku s nadřazeným systémem pro přívod čistého vzduchu a odsáváním kontaminovaného. Monitorováno službou PCO 24/7.

Komplexní pojetí elektropohonu

Ať už jako zdroj energie slouží baterie nebo vodík, v systémech, které vyvíjíme, vždy takový zdroj pohání elektromotor. Máme zkušenosti s vodíkovým i bateriovým úložištěm a dovedeme tedy najít nejvhodnější řešení.

Svá řešení sami používáme

V Jablonci máme nejen naše sídlo a vodíkové pracoviště, ale testujeme tu i prototyp vodíkového hospodářství – díky propojení solárních panelů, elektrolyzéru a systému skladování vodíku chceme být maximálně soběstační a zároveň testovat pilotní provoz podobného systému.

Jediní v České republice

Díky reálným projektům, které už máme úspěšně za sebou, jsme ve vodíkovém segmentu jediní v ČR, kdo integruje podobně výkonné palivové články. Vodík kromě toho umíme i vyrobit, využít v aplikaci, a bezpečně přepravit.

Nekončíme u studie

Místo vizí a studií uvádíme na trh reálná řešení. V roce 2020 jsme představili vodíkový generátor s palivovým článkem H2BASE. O rok později jsme s ním už úspěšně napájeli stage na Rock for People.

First-life i second life baterie

Na základě projektů jako je Watchdog máme velké množství zkušeností i dat o životním cyklu trakční baterie. Díky tomu dokážeme efektivně pracovat s first-life i second-life bateriemi a známe tento systém jako celek i jeho jednotlivé části.

NAŠE CERTIFIKÁTY

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Jsme certifikovaní podle specifikace TISAX.

Kvalitu naší práce dokladují další certifikáty kvality jako je například ISO 9001.
Více o našich certifikacích

S čím pracujeme?

Vlastní svazky tlakových láhví

Pro vlastní účely jsme vyvinuli speciální svazky na vodíkové tlakové láhve. Ty umožňují snadnější manipulaci, ale také dočerpání vodíku u veřejné plnicí stanice.

Vodíkové pracoviště

V našem sídle v Jablonci můžeme díky speciálním prostorám bezpečně realizovat a testovat naše (nejen) vodíkové prototypy a produkty. Také zde díky vlastnímu elektrolyzéru a solárním panelům vyrábíme zelený vodík.

Redukční stanice

Aby bylo možné komfortně vyměnit prázdnou nádrž s vodíkem za novou, vyvinuli jsme vlastní redukční stanici, ke které je možné připojit rovnou dva zdroje – stanice si sama podle tlaku vyhodnotí, když se jeden zdroj vyprázdní a automaticky přepne na nový.
Podělíte se s námi o vaše cookies?
Ano, i náš web používá cookies. Díky povolení cookies vám budeme moct zprostředkovat nevšední zážitek při prohlížení našeho webu.