Spolufinancované projekty

Projekt:Projekt:
Obrázek
Obrázek

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Projekt:

MOBILNÍ VODÍKOVÁ PLNÍCÍ STANICE

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem tohoto projektu je výzkum a vývoj prototypu mobilního zařízení na rozvoz a výdej vodíkového paliva (mobilní plnička), který je významným prvkem pro akceleraci rozvoje ekologické mobility. Jeho význam je mimo jiné jak pro elektromobilitu, tak pro vodíkovou mobilitu. Mobilní plnička bude využívána pro plnění mobilních elektrocentrál s vodíkovým palivovým článkem, které návazně mohou plnit funkci mobilních nabíjecích stanic pro elektromobily nebo jako nezávislého zdroje elektrické energie.

Projekt:

SIMULACE POSTUPOVÉHO TVÁŘENÍ PLECHU

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je zpracování simulací na sebe navazujících kroků postupového tváření plechu a následný návrh konstrukce tvářecích nástrojů.

Projekt:

POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILŮ
2019-2020

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je pořízení 1 elektromobilu M1. Vůz bude využit pro běžný provoz v rámci žadatelovi flotily a zároveň bude sloužit k testování vyvíjených technologií.

Projekt:

SYSTÉM CarEn

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vývoj akumulačního zařízení, které je vzdáleně spravováno a vyrábí z nadbytku elektrické energie vodík. Druhým cílem projektu je vývoj užitkového vozidla s vodíkovým pohonem, které vznikne přestavbou existujícího vozidla s výhodou elektrického pohonu. Třetím cílem je pak vývoj software pro vzdálenou správu, monitoring a algoritmizaci vytížení sítě mobilních vodíkových zdrojů elektrické energie.

Projekt:

DEVINN – MODULÁRNÍ ŠKÁLOVATELNÝ MOBILNÍ VODÍKOVÝ ZDROJ ELEKTRICKÉ A TEPELNÉ ENERGIE

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na vývoj modulárního škálovatelného mobilního vodíkového zdroje elektrické a tepelné energie. Cílem projektu je výroba prototypu pro zkoušky. Na základě konstrukce pilotního systému bude možné vyrábět výkonové deriváty, dle povahy použití ostrovního systému. Celý systém je pojat jako mobilní a umožňuje různé modely vlastního provozu.

Projekt:

DEVINN – VÝVOJOVÉ CENTRUM VODÍKOVÝCH APLIKACÍ

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je dovybavení zázemí společnosti DEVINN s.r.o. pro rozšíření vývoje a zkoušek vodíkových aplikací.

Více informací o tomto projektu

Projekt:

VÝVOJOVÉ CENTRUM – DEVINN

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je dovybavení zázemí společnosti pro rozšíření vývoje nových typů světel. V rámci projektu bude pořízena technika a softwary, které usnadní vývoj i testování světlometů.

Více informací o tomto projektu

Projekt:

DETEKCE VEKTORU POZOROVATELE

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vývoj systému detekce polohy a natočení pozorovatele, tedy detekce vektoru pozorovatele objektu, který je předmětem zobrazení. Výstupem systému bude vektor pozorovatele, data o poloze, vzdálenosti a úhlu natočení pozorovatele vůči pozorovanému objektu.

Projekt:

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU NA REALIZACI VEŘEJNÉ VODÍKOVÉ PLNÍCÍ STANICE

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zpracování projektu na realizaci veřejné vodíkové plnící stanice pro účely rozšíření vlastního know-how a prostoru pro vlastní vývoj v oblasti vodíkové technologie.

Projekt:

POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILŮ

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zavedení inovativního způsobu dopravy ve společnosti žadatele s nízkou mírou emisí uhlíku. Cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení dvou elektromobilů a dvou dobíjecích stanic do konce realizace projektu.

Projekt:

PODPORA NA ZAHRANIČNÍCH VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je prezentace společnosti na zahraničních veletrzích a výstavách, které umožňují navázat nové spolupráce, získat obchodní partnery pro nový segment energetiky především v rámci Západní Evropy a celkový rozvoj firmy.

Projekt:

VÝVOJ A VALIDACE KOMPONENT PRO PERIFERNÍ SYSTÉMY VODÍKOVÝCH PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vývoj a validace komponent pro periferní systémy vodíkových palivových článků. Projekt přinese inovativní řešení, která v současném stavu poznání i v praxi na trhu chybí a která jsou potřebná pro čistý transport v podobě využívání nákladních vozidel s palivovým článkem.

Je tak důležitým pokrokem oproti současnému stavu a bude mít významně pozitivní dopad na životní prostředí.

Podělíte se s námi o vaše cookies?
Ano, i náš web používá cookies. Díky povolení cookies vám budeme moct zprostředkovat nevšední zážitek při prohlížení našeho webu.