DEVINN - VÝVOJOVÉ CENTRUM VODÍKOVÝCH APLIKACÍ

Cílem projektu je dovybavení zázemí společnosti žadatele pro rozšíření vývoje a zkoušek vodíkových aplikací. 

Společnost DEVINN, s.r.o., realizuje projekt DEVINN -vývojové centrum vodíkových aplikací, jehož cílem je dovybavení zázemí společnosti pro rozšíření vývoje vodíkových aplikací. V rámci projektu bude pořízena technika a softwary, které usnadní vývoj i testování vodíkových aplikací. Výsledkem by mělo být nové centrum, které zajistí unikátní postup návrhu a tvorby komplexních celků ve všech fázích vývoje a testování. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie (OP PIK). 

V rámci projektu DEVINN - vývojové centrum vodíkových aplikací došlo k doplnění center pro VaV spočívající v pořízení zařízení a dalšího vybavení center:

 • Zkušební stav vibrací
 • Load test:
 • Proudová sonda 150A
 • Oscilosckop  
 • Elektronická zátěž  
 • Osciloskop - HDO4024A  
 • Vodíková buňka
 • SoLiSi (v JBC)
 • Vodíkové hospodářství
 • Vodíkový zásobník  
 • FVE
 • Elektrolyzér  
 • Zařízení pro tlakovou zkoušku
 • Kufr s nářadím
 • Pásová pila
 • 3D tiskárna
 • Kovací přístroj včetně technologických součástí
 • Značkovací laser
 • Solidworks
 • Altium
 • CANoe
 • CANoe PRO


K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Podělíte se s námi o vaše cookies?
Ano, i náš web používá cookies. Díky povolení cookies vám budeme moct zprostředkovat nevšední zážitek při prohlížení našeho webu.