Skip to main content

Jedním ze stěžejních témat, kterými se v DEVINN zabýváme, jsou světla pro automobily. Kromě vývoje speciálních světel pro závodní vozy se zabýváme také testováním světel pro vozy sériové. Za tímto účelem jsme vybavili naši laboratoř duální klima komorou. K čemu takové zařízení vlastně slouží, na jakém principu funguje a jaké jsou výhody oproti testování světel během provozu?

LED světlomety a boj se zamlžováním
S příchodem LED světlometů se výrazně zvýšila jejich svítivost, ale díky nižšímu vyzářenému teplu do vnitřního prostoru reflektoru vznikají problémy se zamlžováním. Tento jev sice nemá velký vliv na funkcionalitu, ale je kritizován z hlediska designu, a tudíž je nutné jej odstranit. Světlomet moderního vozu je již poměrně složitý komponent nejen s ohledem na elektroniku, ale také na zajištění jeho správné funkčnosti. Během vývoje světlometu se tak musí brát v potaz provoz ve všech klimatických podmínkách a nejlepším způsobem, jak takové podmínky nasimulovat a případné nedostatky v konstrukci odstranit (např. odvětrávacími otvory, volbou jiných materiálů apod.), je právě testováním světlometu v laboratorních podmínkách.

Testování v duální klima komoře dokonale nasimuluje vnější i vnitřní prostředí vozu
Duální klima komora je zařízení, které v DEVINN používáme ke zkouškám světlometů (zejména prototypových), abychom docílili toho, že se světlomet vozu ve finální vývojové fázi nebude při provozu zamlžovat, a tudíž jeho funkčnost a životnost nebude nijak omezena. Duální klima komora nám klimatické podmínky umožňuje simulovat v různých rovinách. Například nastavením venkovní/vnitřní teploty, intenzity deště, jízdy vozu v určité rychlosti za určitých povětrnostních podmínek. Toto všechno jsou klíčové faktory, které mají na správnou funkci světlometu zásadní vliv. Cílem testování v duální klimatické komoře je poskytnout potřebná výstupní data pro konstruktéry, aby postupným zdokonalováním dosáhli takového stavu, kdy světlo bude fungovat bez jakýchkoliv omezení a uživateli tak poskytne očekávanou funkčnost.

Naše duální komora je složena ze 3 částí, které jsou společně propojeny a dokáží tak nejlépe demonstrovat podmínky, při kterých k zamlžování světlometů dochází nejčastěji:

1. První klimatická komora: Představme si ji jako venkovní prostředí, se kterým se světlo dostává během provozu do kontaktu. Zde dokážeme simulovat venkovní teplotní vlivy, které na světlomet mohou při jeho provozu působit (velmi vysoké nebo naopak velmi nízké teploty). V extrémních případech je možné regulovat teplotu v rozsahu od -70°C do 180°C)

2. Druhá klimatická komora: Představme si ji jako prostředí, kde je zadní část světlometu v přímém kontaktu s motorovým prostorem vozu (jedná se tedy převážně o vyšší teploty)

3. Prostřední díl: jedná se o prostor, kde dokážeme simulovat déšť o teplotě (od 0°C do 40°C) a tím výrazně zrychlit ochlazení a nebo naopak ohřátí krycího skla světlometu. Společně s uvnitř umístěným ventilátorem jsme schopni nastavit povětrnostní podmínky o požadované teplotě/vlhkosti a simulovat tak jízdu vozidla.

Na základě testů dochází k úpravám konstrukce světlometů

Samotný test v klima komoře trvá desítky hodin. Na základě zjištěných dat, které předáváme zákazníkovi, pak dochází ke konstrukčním úpravám a následným verifikačním testům pro ověření správného chování. Světlomet se tak postupně stává „dokonalým“.

Testy v klima komoře neovlivní vrtkavost počasí

Testování v provozu, tedy jízdní zkoušky, mají ve fázi vývoje samozřejmě také své místo. Stále se používají a používat se budou. Nicméně zejména v kontextu s testováním světlometů narážíme na vrtkavost a nestabilitu počasí.

A zde se dostáváme k tomu, v čem je duální klimatická komora unikátní.  Umožňuje nám nasimulovat podmínky vždy naprosto totožné a stabilní. Umožňuje nám porovnávat předchozí vývojové verze světlometu po aplikaci konstrukčních změn. Jsme schopni porovnávat různé světlomety za naprosto stejných klimatických podmínek rychleji a samozřejmě také výrazně levněji v porovnání s jízdními zkouškami v reálných podmínkách.  Pro ještě přesnější výsledky testu s ohledem na proudění vzduchu, je světlomet v komoře vybaven také okolními částmi karosérie, aby se testy prováděly s co nejvyšší validitou a přesností, která bude odpovídat reálnému vozu v sériové fázi.

 

DEVINN je díky provozu duální klima komory unikátní

Funkční komoru používáme v DEVINN zhruba rok a vzhledem k existenci pouhých 3 exemplářů v ČR je její vytížení velmi intenzivní. DEVINN je jedinou čistě vývojovou firmou v ČR, která takovým zařízením disponuje, další dvě komory vlastní velcí výrobci světlometů a používají je tedy výhradně pro vlastní produkty. Testovány jsou světlomety v prototypových a předsériových fázích. Naší komorou tak prošly světlomety, které můžete vidět například na modelu Škoda KAMIQ a faceliftu Škoda Superb.


Sdílej článek: