Projekty spolufinancované Evropskou unií

Projekt:

Simulace postupového tváření plechu

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je zpracování simulací na sebe navazujících kroků postupového tváření plechu a následný návrh konstrukce tvářecích nástrojů.

Projekt:

Pořízení elektromobilů
2019-2020

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je pořízení 1 elektromobilu M1. Vůz bude využit pro běžný provoz v rámci žadatelovi flotily a zároveň bude sloužit k testování vyvíjených technologií.

Projekt:

Systém CarEn

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vývoj akumulačního zařízení, které je vzdáleně spravováno a vyrábí z nadbytku elektrické energie vodík. Druhým cílem projektu je vývoj užitkového vozidla s vodíkovým pohonem, které vznikne přestavbou existujícího vozidla s výhodou elektrického pohonu. Třetím cílem je pak vývoj software pro vzdálenou správu, monitoring a algoritmizaci vytížení sítě mobilních vodíkových zdrojů elektrické energie.

Projekt:

Devinn – Modulární škálovatelný mobilní vodíkový zdroj elektrické a tepelné energie

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na vývoj modulárního škálovatelného mobilního vodíkového zdroje elektrické a tepelné energie. Cílem projektu je výroba prototypu pro zkoušky. Na základě konstrukce pilotního systému bude možné vyrábět výkonové deriváty, dle povahy použití ostrovního systému. Celý systém je pojat jako mobilní a umožňuje různé modely vlastního provozu.

Projekt:

Devinn – vývojové centrum vodíkových aplikací

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je dovybavení zázemí společnosti DEVINN s.r.o. pro rozšíření vývoje a zkoušek vodíkových aplikací.

Projekt:

Vývojové centrum – Devinn

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je dovybavení zázemí společnosti pro rozšíření vývoje nových typů světel. V rámci projektu bude pořízena technika a softwary, které usnadní vývoj i testování světlometů.

Projekt:

Detekce vektoru pozorovatele

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vývoj systému detekce polohy a natočení pozorovatele, tedy detekce vektoru pozorovatele objektu, který je předmětem zobrazení. Výstupem systému bude vektor pozorovatele, data o poloze, vzdálenosti a úhlu natočení pozorovatele vůči pozorovanému objektu.

Projekt:

Zpracování projektu na realizaci veřejné vodíkové plnící stanice

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zpracování projektu na realizaci veřejné vodíkové plnící stanice pro účely rozšíření vlastního know-how a prostoru pro vlastní vývoj v oblasti vodíkové technologie.

Projekt:

Pořízení elektromobilů

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zavedení inovativního způsobu dopravy ve společnosti žadatele s nízkou mírou emisí uhlíku. Cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení dvou elektromobilů a dvou dobíjecích stanic do konce realizace projektu.

Projekty spolufinancované Evropskou unií