Projekty spolufinancované Evropskou unií

Projekt:

VÝVOJOVÉ CENTRUM – DEVINN

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je dovybavení zázemí společnosti pro rozšíření vývoje nových typů světel. V rámci projektu bude pořízena technika a softwary, které usnadní vývoj i testování světlometů. 

Projekt:

DETEKCE VEKTORU POZOROVATELE

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vývoj systému detekce polohy a natočení pozorovatele, tedy detekce vektoru pozorovatele objektu, který je předmětem zobrazení. Výstupem systému bude vektor pozorovatele, data o poloze, vzdálenosti a úhlu natočení pozorovatele vůči pozorovanému objektu.

Projekt:

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU NA REALIZACI VEŘEJNÉ VODÍKOVÉ PLNÍCÍ STANICE

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zpracování projektu na realizaci veřejné vodíkové plnící stanice pro účely rozšíření vlastního know-how a prostoru pro vlastní vývoj v oblasti vodíkové technologie.

Projekt:

POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILŮ

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zavedení inovativního způsobu dopravy ve společnosti žadatele s nízkou mírou emisí uhlíku. Cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení dvou elektromobilů a dvou dobíjecích stanic do konce realizace projektu.

Projekty spolufinancované Evropskou unií